• 30 STY 14

    11/2014

    w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Optyka okularowa oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku i poziomie na Wydziale Matematyczno-Fizycznym

    Pobierz dokument