• 17 WRZ 20

  111/2020

  ZARZĄDZENIE NR 111/2020
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 17 września 2020 r.

  w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Pobierz dokument