• 17 GRU 18

  111/2018

  UCHWAŁA NR 111/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 29 listopada 2018 r.

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Tomasza Kwarcińskiego

  Pobierz dokument