• 17 GRU 18

  110/2018

  ZARZĄDZENIE NR 110/2018
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 17 grudnia 2018 roku
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej
  w roku akademickim 2018/2019

  Pobierz dokument