• 25 MAR 19

  11/2019

  ZARZĄDZENIE NR 11/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia  25 marca 2019 r.

  w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku kalendarzowym 2019.

  Pobierz dokument