• 09 WRZ 19

  109/2019

  ZARZĄDZENIE NR 109/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 9 września 2019 r.

  zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku media i cywilizacja

  Pobierz dokument