• 09 WRZ 19

  108/2019

  ZARZĄDZENIE NR 108/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 9 września 2019 r.

  w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją do Szkoły Doktorskiej US w roku akademickim 2019/2020

  Pobierz dokument