• 12 GRU 18

  108/2018

  ZARZĄDZENIE NR 108/2018
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 12 grudnia 2018 r.

  w sprawie powołania zespołu do opracowania
  nowych normatywów kancelaryjno-archiwalnych

  Pobierz dokument