• 11 LIP 16

    106/2016

    W sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Rynek nieruchomości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

    Pobierz dokument