• 02 SIE 19

  106/2019

  ZARZĄDZENIE NR 106/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 02 sierpnia 2019 roku

  zmieniające w sprawie zasad odbioru dyplomu ukończenia studiów, suplementu i odpisów dyplomu przez absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Pobierz dokument