• 25 PAŹ 18

  106/2018

  UCHWAŁA NR 106/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 25 października 2018 r.

  w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

  Pobierz dokument