• 25 PAŹ 18

  105/2018

  UCHWAŁA NR 105/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 25 października 2018 r.

  w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

  Pobierz dokument