• 11 LIP 16

    103/2016

    Zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia szczegó łowych zasad przyjęć na studia w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów
    międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w latach 2015-2017.

    Pobierz dokument