• 25 PAŹ 18

  103/2018

  UCHWAŁA NR 103/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 25 października 2018 r.

  w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

  Pobierz dokument