• 17 GRU 18

  102/2018

  ZARZĄDZENIE NR 102/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 29 listopada 2018 r.

  w sprawie określenia minimalnej liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019

  Pobierz dokument