• 25 PAŹ 18

    100/2018

    UCHWAŁA NR 100/2018

    SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

    z dnia 25 października 2018 r.

    w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Marka Kunasza