• 15 LIS 18

  100/2018

  ZARZĄDZENIE NR 100/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 15 listopada  2018 r.

  w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sposobu wyłaniania 10 % najlepszych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

  Pobierz dokument