• 28 LUT 19

  10/2019

  UCHWAŁA NR 10/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 lutego 2019 r.

  w sprawie powołania Pawła Bartnika na członka pierwszej Rady Uczelni
  Uniwersytetu Szczecińskiego

  Pobierz dokument