• 02 STY 20

  1/2020

  ZARZĄDZENIE NR 1/2020
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 2 stycznia 2020 r.

  w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w 2020 roku

  Pobierz dokument