• 22 STY 18

    1/2018

    ZARZĄDZENIE NR 1/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
    z dnia 3 stycznia 2018 r.

    w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w 2018 roku

    Pobierz dokument