• 28 WRZ 18

  1/2018

  OBWIESZCZENIE NR 1/2018
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 września 2018 r.
  o sprostowaniu błędu w uchwale nr 20/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego
  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany profilu i efektów kształcenia dla kierunku
  archeologia – studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Humanistycznym

  Pobierz dokument