Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dokonania zmiany danego aktu. Datę i podstawę prawną dokonanej zmiany wskazuje się na końcu tekstu jednolitego za pomocą odsyłacza, powiązanego ze zmienionym przepisem.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 114/2018

  ZARZĄDZENIE NR 114/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad składania i rozpatrywania wniosków o wyrażenie zgody na podjęcie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia poza Uniwersytetem Szczecińskim oraz obowiązku informacyjnym dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej.Czytaj więcej →

 • 113/2018

  ZARZĄDZENIE NR 113/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie obowiązków nauczyciela akademickiego dotyczących minimalnych osiągnięć naukowych w Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →

 • 112/2018

  ZARZĄDZENIE NR 112/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania pełnomocników Rektora ds. organizacji dyscyplin naukowych w Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →

 • 111/2018

  ZARZĄDZENIE NR 111/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej z subwencji w 2019 roku Załączniki: Zarządzenie nr 111.2018 – załącznik nr 1 Finansowanie działalności badawczej Zarządzenie nr 111.2018 – załącznik nr 2 Finansowanie działalności badawczejCzytaj więcej →