Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 86/2020

  ZARZĄDZENIE NR 86/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZCIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 Zarządzenie nr 86.2020 załącznik nr 1Czytaj więcej →

 • 85/2020

  ZARZĄDZENIE NR 85/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, pobieranych od osób przyjętych na studia od roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 85.2020 załącznik nr 1 Zarządzenie nr 85.2020 załącznik nr 2, ICzytaj więcej →

 • 84/2020

  ZARZĄDZENIE NR 84/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Centrum Fizyki Eksperymentalnej eLBRUS w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 84.2020 załącznik Regulamin ElbrusCzytaj więcej →

 • 83/2020

  ZARZĄDZENIE NR 83/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 83.2020 załącznik Regulamin organizacyjnyCzytaj więcej →