Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 23/2020

  ZARZĄDZENIE NR 23/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 23.2020 zał. regulamin Centrum Transeru Technologii USCzytaj więcej →

 • 22/2020

  ZARZĄDZENIE NR 22/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania wyodrębnionych centrów badawczychCzytaj więcej →

 • 21/2020

  ZARZĄDZENIE NR 21/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 21.2020 zał. regulamin ArchiwumCzytaj więcej →

 • 20/2020

  ZARZĄDZENIE NR 20/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie badań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →