Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 100/2019

  ZARZĄDZENIE NR 100/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia Zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020 Zarządzenie nr 100.2019 zał. Zasady przyzn. styp. rektora dla doktorantów w USCzytaj więcej →

 • 99/2019

  ZARZĄDZENIE NR 99/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 99.2019 zał. organizacja roku akademickiego 2019 2020 – zmiana 07 2019 (xls)Czytaj więcej →

 • 98/2019

  ZARZĄDZENIE NR 98/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Instytutu Socjologii w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 98.2019 zał. w spr. utworzenia I. SocjologiiCzytaj więcej →

 • 100/2019

  UCHWAŁA NR 100/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →