Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 19/2020

  UCHWAŁA NR 19/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Szczecińskiego położonej przy Alei Wojska Polskiego 107-109 w SzczecinieCzytaj więcej →

 • 18/2020

  UCHWAŁA NR 18/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Szczecińskiego położonej przy ulicy Adama Mickiewicza 69 w SzczecinieCzytaj więcej →

 • 97/2020

  ZARZĄDZENIE NR 97/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów Uniwersytetu SzczecińskiegoCzytaj więcej →

 • 96/2020

  ZARZĄDZENIE NR 96/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021” Zarządzenie nr 96.2020 załącznik Zasady Zarządzenie nr 96.2020 załącznik nr 1 do Zasad Zarządzenie nr 96.2020 załącznik nr 2 do Zasad Zarządzenie nr 96.2020 załącznik nr 3 doCzytaj więcej →