Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 179/2019

  ZARZĄDZENIE NR 179/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach związanych z zatrudnianiem w Uniwersytecie Szczecińskim nauczycieli akademickich na określonych stanowiskachCzytaj więcej →

 • Pismo okólne nr 2/2019

  Pismo okólne nr 2 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego Z dnia 14.11.2019 r. w sprawie zawierania umów i akceptacji wydatkówCzytaj więcej →

 • 178/2019

  ZARZĄDZENIE NR 178/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej oraz koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej doktorantówCzytaj więcej →

 • 177/2019

  ZARZĄDZENIE NR 177/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiegoCzytaj więcej →