Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 46/2019

  UCHWAŁA NR 46/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym.Czytaj więcej →

 • 45/2019

  UCHWAŁA NR 45/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu remontów na 2019 r. Załączniki: Uchwała nr 45.2019 załącznikCzytaj więcej →

 • 44/2019

  UCHWAŁA NR 44/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany w strukturze planu remontów i modernizacji domów studenckich na 2019 rok. Załącznik: Uchwała nr 44.2019 załącznikCzytaj więcej →

 • 43/2019

  UCHWAŁA NR 43/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian składu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, komisji dyscyplinarną dla studentów oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną dla studentów powołanych na kadencję 2016-2020Czytaj więcej →